Na czym polega inwestowanie w surowce?

Inwestycje w surowce nie muszą opierać się na kupowaniu miedzi, węgla czy ropy naftowej w fizycznej postaci. Nie jest to też tak, że inwestycje te dotyczą tylko metali szlachetnych, jak złoto.

Inwestycje w surowce nie muszą opierać się na kupowaniu miedzi, węgla czy ropy naftowej w fizycznej postaci. Nie jest to też tak, że inwestycje te dotyczą tylko metali szlachetnych, jak złoto. Mowa tu o znacznie szerszych możliwościach wyboru surowców i instrumentów inwestycyjnych, które po prostu pozwolą na nich skutecznie zarabiać. Na giełdzie dostępne są popularne surowce, które pozwalają na zarabianie na rynkach finansowych niebagatelnie dużo. Być może są one dobrym sposobem na zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego. Zanim jednak wprowadzisz do niego wybrane surowce czy instrumenty opierające się na surowcach, sprawdź, jakie ryzyko związane jest z lokowaniem pieniędzy właśnie w takim trybie.

Rodzaje surowców

Surowce to wspólna nazwa służąca do określenia materiałów, które przeznaczone są do dalszej przeróbki, w celu wyprodukowania finalnego produktu. Można je zaliczyć do produktów przemysłu rolnego, wydobywczego, ale i powstawać mogą w wyniku przerobu odpadów (recyklingu). Do najbardziej popularnych surowców zalicza się surowce energetyczne, metale szlachetne, surowce rolne czy metale przemysłowe. W ten sposób wyodrębnić można też najważniejsze grupy surowców, które mogą stanowić przedmiot podjętych przez ciebie inwestycji.

Bardzo popularne wśród inwestorów są surowce energetyczne, w które i ty możesz inwestować. Na nich opiera się światowa energetyka. Na ich cenę obecnie wpływa transformacja energetyczna, czyli odchodzenie od nieodnawialnych źródeł energii na rzecz OZE – odnawialne źródła energii. Musisz wiedzieć, że cena surowców zależna jest od decyzji politycznych, możliwych konfliktów zbrojnych, jakie występują na terenach wydobywania takich surowców oraz od tego, jaka jest pogoda czy jak dalece idą globalne zmiany klimatu.

Możesz inwestować w surowce rolne, a te mają tę zaletę, że nawet bardzo wysokie ceny żywności nie powodują, że popyt na nią drastycznie maleje, a wraz z nim na surowce rolne. Zawsze trzeba coś jeść, dlatego ich cena sukcesywnie wzrasta. Duży wpływ na nią ma polityka rolna czy środowiskowa prowadzona przez rządy poszczególnych państw.

Metale szlachetne jako surowce służące do inwestowania, są bardzo dobrym sposobem na zachowanie wartości swojego kapitału. Na przykład złoto w dłuższej perspektywie czasu zwykle drożeje, dlatego też nazywane jest przez wielu inwestorów tzw. bezpieczną przystanią inwestycyjną.

Sposoby na inwestowanie w surowce

Czy musisz kupować ropę naftową, by móc stać się inwestorem na rynku surowców energetycznych? Niekoniecznie i nie chodzi tu tylko o wybór innego surowca, jak gaz ziemny lub węgiel. Możesz zdecydować się na coś innego, niż tylko inwestycja w fizyczne surowce. Taki tryb inwestowania przydaje się tylko wtedy, gdy chcesz mieć poduszkę bezpieczeństwa lub obawiasz się o upadek całego systemu bankowego w skali globalnej. Wówczas kupić możesz np. złote sztabki i ulokować je w sejfie, by mieć pewność, że twój kapitał będzie bezpieczny. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/swapy-i-oplaty

Jednak na co dzień inwestycje w surowce w fizycznej postaci w przypadku inwestorów indywidualnych nie mają racji bytu. Na szczęście, możesz w nie lokować swoje środki finansowe na inne sposoby, na przykład za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, które działają na rynku surowców. Dobrym sposobem na wypracowanie szybkich zysków może być wykorzystanie w tym samym celu ETF-ów na surowce, w przypadku których prowizja za zarzadzanie nimi jest zwykle dużo niższa niż przy konwencjonalnych funduszach inwestycyjnych.

Być może zdecydujesz się na inwestycje z zastosowaniem dźwigni finansowej na rynku surowców, za pośrednictwem kontraktów CFD, czyli kontraktów na różnice kursowe. Pamiętaj jedynie, że im wyższa dźwignia finansowa, tym potencjalne straty stają się coraz wyższe.

Dobrym sposobem na lokowanie środków na rynku surowców jest inwestowanie w akcje spółek wydobywczych, czego przykładem na polskiej giełdzie będą akcje KGHM-u związanego ściśle z rynkiem miedzi.

sloty Poprzedni post Czy można wygrywać na automatach do gry bez oszukiwania?